Varumärket

Varumärket Djurgårdens IF
Under årens lopp har vi laddat varumärket Djurgårdens IF med alla de positiva värderingar som följt med framgångarna. Genom att vårda och vara rädd om varumärket kan alla föreningar inom Djurgårdens IF dra nytta av det starka varumärket som gemensam identifikation. Över 90% av alla människor i vårt land kan identifiera vårt varumärke och knyta det till vår förening. Det innebär en enorm styrka när vi förhandlar med sponsorer, myndigheter – och inte minst när det gäller att rekrytera ungdomar till vår verksamhet och fortsatta utveckling.

För att den gemensamma identifikationen skall fungera i en organisation som vår, behöver vi tydliga regler för hur vi visuellt skall uppfattas. Djurgårdens IF har en manual som innehåller riktlinjer för vårt varumärkes användning – och skall underlätta arbetet i  Djurgårdens IF föreningar.  Manualen finns hos samtliga medlemsföreningar.

Patentskyddat varumärke
Djurgårdens IF och varumärkesskölden är i kombination med föreningens färger registrerade som varumärken hos Patent&Registreringsverket.  Det betyder att ingen har rätt att använda varumärket utan vårt tillstånd. Varumärkesägare är Djurgårdens IF Alliansförening – som genom individuella avtal med var och en av våra anslutna föreningar upplåtit rätten att bruka märket – enligt de regler som står angivet i det avtal som upprättats med varje medlemsförening.

Fråga om du är osäker över användning
Alliansföreningen har juridisk expertis som varit med om att utveckla riktlinjer och avtal. Användning utan skriftligt tillstånd kommer att beivras enligt lag. Du kan snabbt få svar på frågor kring användning och tillämpning.

Varumärkesansvarig: Pelle Kotschack
e-post: pelle@dif.se

 

Djurgårdens IF Alliansförening
Sophiatornet, Stockholms stadion,
114 33  Stockholm

Annons
%d bloggare gillar detta: