Värderingar

Djurgårdens Idrottsförening har som målsättning att aktivt bidra till goda samhällsvärderingar och idrottslig utveckling för barn- och ungdom inom Storstockholmsområdet. Vid Förtroenderådsmötet* den 3 december 2001 enades våra föreningar om en formulering kring vad idrottsföreningar inom Djurgårdens IF skall verka för:

1. Ungdom/Breddsatsning
– för att aktivera ungdomar och för att trygga den egna återväxten.
2. Elitsatsning
– för att ge möjlighet för ungdomar att nå sina mål.
3. Positiv utveckling av idrotten
– för att skapa lika möjligheter för många, både för flickor och pojkar.
4. Nej till droger
– ett aktivt arbete mot alkohol. tobak, droger och dopning i alla former.
5. Total jämlikhet mellan människor
– vi arbetar för likhet mellan människor oavsett kön, ras, religion och ursprungsland.

* Förtroenderådet, är det gemensamma samarbetsorganet för samtliga 18 föreningar inom DIF. Minst två Förtroenderådsmöten hålls årligen – där deltagande från föreningar inom Alliansföreningen är obligatoriskt.