Styrelse

Djurgårdens IF Alliansförenings styrelse

Lars Erbom (ordförande)
08–7683550 / 070–5627332

Petra Wester
Stefan Alvén
Ulf Grunander
Andreas von der Heide
Alf Johansson
Pelle Kotschack, vd

Revisorer
Nicklas Bergström
Anders Lindberg
Lars Parling (suppleant)

Valberedning
Per Darnell, ordförande
Lars-Erik Sjöberg
Göran Tidström
Angelika Gyllenhoff

Kontaktansvarig:
Pelle Kotschack, vd
pelle@dif.se