Styrelse

Djurgårdens IF Alliansförenings styrelse:

Andreas von der Heide (ordförande) 073 640 40 34
Stefan Alvén
Mats Caneman
Leila Eriksson Eddaoui
Alf Johansson
Ulf Grunander
Petra Wester
Linda Wijkström

Revisorer
Nicklas Bergström
Anders Lindberg
Lars Parling, suppleant

Valberedning
Lars Erbom, ordförande
Angelika Gyllenhoff
Lars-Erik Sjöberg
Göran Tidström

Kontaktansvarig:
Pelle Kotschack, vd
pelle@dif.se