Styrelse

Djurgårdens IF Alliansförenings styrelse

Lars Erbom (ordförande)
08–7683550 / 070–5627332

Ellinor Persson
Petra Wester
Stefan Alvén
Ulf Grunander
Andreas von der Heide
Angelika Gyllenhoff
Pelle Kotschack, vd

Revisorer
Nicklas Bergström
Henrik Berggren
Lars Parling (suppleant)

Valberedning
Per Darnell, ordförande
Lars-Erik Sjöberg
Göran Tidström

Kontaktansvarig:
Pelle Kotschack, vd
pelle@dif.se