Gunilla Karlsson Årets Djurgårdare 2018

Sällskapet Gamla Djurgårdare vill med utmärkelsen Årets Djurgårdare uppmärksamma Gunilla Karlsson för många års arbete och betydelsefulla
insatser för Djurgårdens IF.

Sällskapet Gamla Djurgårdare vill med utmärkelsen Årets Djurgårdare uppmärksamma Gunilla Karlsson för många års arbete och betydelsefulla insatser för Djurgårdens IF.

Gunillas Djurgårdshjärta är stort och hennes arbetsinsatser hos många Djurgårdsföreningar har genom åren varit både ovärderliga och många.

Gunilla Karlsson vinner priset som årets Djurgårdare mycket välförtjänt – men samtidigt vill också Sällskapet Gamla Djurgårdare med årets val av Gunilla, tacka alla
ideella krafter som verkar inom Djurgårdens olika föreningar.

På bilden ovan lämnar Alliansföreningens ordförande Lars Erbom lämnar över årets
utmärkelse till Gunilla Karlsson.