Uttalande med anledning av överfall

Uttalande med anledning av överfallet på förtroendevald i Djurgården Boxning

Djurgårdens Boxning har drabbats av en händelse då en förtroendevald funktionär överfallits i anslutning till sitt hem. Eftersom att det inte går att utesluta att misshandeln har ett samband med offrets uppdrag i DIF boxning uttalar Djurgårdens IF sitt stöd för DIF Boxning och den förtroendevalde.

Samtidigt vill vi belysa frågans vikt för hela den svenska idrottsrörelsen. Kampen för föreningsdemokrati och medlemsinflytande är central för den ideella idrottens överlevnad.

Som rapporterats i media överfölls och misshandlades ordföranden i Djurgårdens boxnings valberedning i tisdags kväll. När denne anlände till sitt hem efter ett träningspass i boxningslokalen trängde flera svartklädda, maskerade män sig in i hans port och sparkade brutalt ner honom bakifrån innan misshandeln fortsatte då han låg ner.

Vi vet ännu inte motivet till misshandeln och en polisutredning pågår. Skulle det visa sig att överfallet har att göra med offrets roll som förtroendevald i Djurgården Boxning, och att det är ett försök att påverka valberedningens arbete eller medlemmars rätt att själva forma sin förenings framtid, så är detta ett angrepp inte bara på Djurgården Boxning utan på hela Djurgårdens IF och i förlängningen också på hela den svenska modellen med en medlemsstyrd, demokratisk och öppen föreningsidrott.

Djurgårdens IF kommer aldrig att ge vika för påtryckningar, hot eller våld. Vi står starka och enade bakom Djurgården Boxning. Om vi viker undan nu finns en risk att den föreningsdemokratiska processen, på vilken svensk idrott vilar, långsamt urholkas. Vi vädjar till hela den svenska idrottsrörelsen, myndigheter och beslutsfattare att stötta oss i denna viktiga kamp.

Samtidigt vill vi tacka för det stöd Djurgården Boxning och Djurgårdens IF fått av Polismyndigheten och Riksidrottsförbundet, samt inte minst från alla de aktiva och supportrar som de senaste dygnen på olika sätt visat sin solidaritet med Djurgården Boxning.

Den misshandlade valberedningsordföranden mår efter omständigheterna väl. Verksamheten inom Djurgården Boxning är för närvarande pausad och lokalen stängd efter beslut i Djurgården Boxnings styrelse.

Eventuella frågor besvaras av undertecknad på 0736-40 40 34.

Andreas von der Heide Ordförande, Djurgårdens IF.

Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningens förslag till ny styrelse för DIF Alliansförening 2020.

Här är valberedningens förslag till ny styrelse för DIF Alliansförening 2020.

Andreas von der Heide föreslås som ordförande för ytterligare ett år.

En mandatperiod kvar:
Alf Johansson – Fotbollens representant
Mats Caneman
Leila Eriksson Eddaoui
Linda Wikström

Omval för en period av två år:
Stefan Alvén

Avgår:
Petra Wester
Ulf Grunander

Nyval:
Niklas André – Hockeyns representant
Amira Roula
Hans Stenberg
Pelle Kotschack

Samtliga revisorer Anders Lindby, Nicklas Bergström och Lars Parling har tackat ja att fortsätta.

Vid punkten och frågan om valberedningen är beredd att fortsätta så är svaret ja från samtliga.

Protokoll från årsmötet 13 mars 2019

Alliansstyrelsens ordförande Lars Erbom, hälsade samtliga närvarande välkomna. Innan årsmötesförhandlingarna inleddes hölls en tyst minut för alla djurgårdare som lämnat oss under det gångna verksamhetsåret. Särskilt uppmärksammades DIF fäktnings legendariske ledare/ hedersledamot, Oscar ”Oscis” Bernadotte som avled i november förra året.

1. Årsmötet befanns behörigt utlyst.
2. Samtliga föreningar förutom Bandy, Bowling och Brottning var närvarande.
3. Dagordningen godkändes.
4. Till ordförande för mötet valdes föreningens hedersordförande Jan-Peder Norstedt.
5. Till sekreterare för mötet valdes Kjell Nordin från DIF Supporters Club.
6. Till justeringsmän valdes Henrik Berggren och Anders Ragvald.
7. Pelle Kotschack informerade om arbetet med Alliansens hemsida. En god förebild är fotbollens hemsida. Arbetet fortgår enligt plan. En glädjande informationen från Pelle var
om den varumärkesmätning som genomfördes hösten 2018. Denna visade att skölden, bland klubbmärken, är stolt tvåa i Sverige.

Efter dennes föredragning var det dags för information från några av föreningsmedlemmarna:

BASKET: Ordförande Johan Cidvall informerade om framgångarna under spelåret 2018/19. Laget är vid protokollets tillkommande obesegrat och kommer, om tillstånd gives, att spela i Basketligan nästföljande säsong. Framtidsutsikterna bedöms vara mycket positiva.

BOXNING: Henrik Bromfeldt informerade om verksamhetsåret som har varit mycket starkt. Medlemsantalet har ökat och är i skrivande stund dryga åttahundra. De sportsliga
framgångarna resulterade under SM-boxningen i fem guld, fyra silver och fem bronsmedaljer. Den bästa klubben under tävlingsdagarna.

CYKEL: Anders Ragvald informerade om nästa stora evenemang, Stadiongirot som genomförs söndagen den 5 maj. Två distanser körs, 24 alt 48 km.

FÄKTNING: Vice ordförande Angelika Gyllenhoff informerade om ett mycket framgångsrikt verksamhetsår där vi tog SM-guld i lagvärja för herrar och samma valörer för både damer och herrar på juniorsidan. Vidare tog Sonja Löfgren det individuella guldet för juniorer.

HOCKEYN: Ordförande Kaarel Lehiste informerade om herrlagets med beröm godkända 2018. Tyvärr var damsidan mindre framgångsrika. I mars 2019 står herrlaget inför
slutspelet. Damerna har spelar klart för säsongen och tar nya tag inför nästa säsong.

DIF KAMPSPORT: Styrelseledamoten Patrik Asplund, som tilldelades priset ”årets peppare” på Idrottsgalan, berättade om verksamheten. Hans fokus i sektionen är
integrationsarbete i projektet Skolträffen. Detta i samarbete med stiftelsen Goodsport.

ANDREAS VON DER HEIDE tog därefter vid och informerade om Alliansens värdegrundsarbete, vilket är en verklig kraftsamling. Ambitionen är att kvalitetssäkra sektionernas arbete där spetskvalité och breddsatsning ska gå hand i hand. En kartläggning av det långsiktiga lokalbehovet tillmäts också stor vikt. Vidare informerade Andreas om den ledarskapsakademi som skall formas de närmsta två åren. Här kommer fokus ligga på frågeställningarna om vilka utbildningskrav och certifieringar som kommer att erfordras.

FOTBOLLEN: Bosse Andersson avslutade så genomgångarna med en kortare beskrivning om våra nyförvärv och återvändare.

8. Alliansens revisor Anders Lindberg läste upp revisionsberättelsen.
9. Balansräkningen fastställdes och godkändes.
10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
11. Till ordförande för ett (1) år valdes Andreas von der Heide
12. Till ledamot för två (2) år:
Alf Johanson (fotbollen)
Mats Caneman
Leila Eriksson Eddaoui (mindre föreningar)
Linda Wikström
Tidigare invalda:
Ulf Grunander (ishockeyn) två (2) år
Petra Wester två (2) år
Stefan Alvén två (2) år
13. Till valberedning valdes:
Som ordförande Lars Erbom för en valperiod av ett år.
Övriga ledamöter som också valdes för en valperiod av ett år:
Göran Tidström,
Lars-Erik Sjöberg
Angelika Gyllenhoff
14. Till revisorer valdes:
Anders Lindberg
Nicklas Bergström
Lars Parling (suppleant)
15. Medlemsavgifterna beslöts lämnas oförändrade.
16. Inga övriga ärenden föreslagna av styrelsen förelåg.
17. Övrig fråga:
På förslag från Andreas von der Heide, från en enig styrelse, valdes Lars Erbom till
Hedersledamot i Djurgårdens IF Alliansförening.
18. Ordförande Jan-Peder Norstedt förklarade mötet avslutat och tackade samtliga deltagare.

Vid protokollet:

Kjell Nordin, sekreterare och Jan-Peder Norstedt, hedersordförande.

Direktiv till Valberedningen

Direktiv till Valberedningen i DIF Alliansförening.

Direktiv till Valberedningen i DIF Alliansförening
Vid årsmötet röstar medlemsföreningarna enligt de stadgar vi har. Det betyder att fotbollen tillsammans med hockeyn endast behöver få med sig en ytterligare förening för att få majoritet. Det blir därför extra viktigt för valberedningen att förankra förslag hos fotbollen och hockeyn!

Styrelsen ska bestå av sju personer, varav en är ordförande.
Valberedningen ska arbeta för att få en fördelning som speglar samhället, dvs avseende kön och ursprung.
Valberedningen diskuterar med fotboll och hockey om vilka kandidater de vill nominera.
Valberedningen bör framföra önskemål om kompetens.
Valberedning utser en representant från övriga föreningar, och ber lämpligen om förslag vid ett
förtroenderådsmöte.
Valberedningen tar fram ett förslag till ordförande. Ordförande ska inte vara aktiv i någon annan
förenings styrelse. Viktigt att förankra val av ordförande med fotboll och hockey.
Valberedningen utser tre övriga ledamöter, där kompetensen är avgörande, sett till Alliansens
arbetsuppgifter.
Varje ledamot bör ha ett ansvarsområde inom styrelsen, vilket är valberedningens uppgift att
presentera för respektive kandidat. Detta gäller även de ledamöter som utses av fotbollen,
hockeyn och övriga föreningar.
Valberedningen kan utse upp till två suppleanter, som inte behöver komma från någon speciell
förening.
Valberedningen ska beakta styrelsens kontinuitet. Ordförande ska väljas på ett år, men övriga
ledamöter och adjungerade kan ha 1 – 2 år som period.

Alliansens Arbetsuppgifter
Alliansen ska tydliggöra sina arbetsuppgifter och vara mycket mer aktiv inom dessa. Fyra
huvuduppgifter kan identifieras:

1. Varumärket.
2. Värdegrunden.
3. Ge service till de mindre föreningarna.
4. Idrottspolitik.

Valbereningens förslag till styrelse 2019

Andreas von der Heide, ordförande, ett år.

Alf Johansson, representant för fotbollen, två år.

Mats Caneman, två år.
Egen presentation: Djurgårdare sedan barnsben. Min pappa Hugo var bl a ordförande i huvudstyrelsen under 60- talet. Har spelat aktivt i många olika bollsporter: ishockey, fotboll, tennis, bandy, pingis, basket etc. Utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Jobbat med olika utländska bolag på den nordiska marknaden och de senaste 25 åren som bl a nordenchef för Walt Disney Company. Fokus på att driva en kommersiell och lönsam verksamhet i matris-struktur i de fyra olika länderna inklusive arbeta fram nya intäktsströmmar samt även utveckla & skydda varumärket och hitta synergier inom Disney. Ser många möjligheter att vidareutveckla och modernisera en mycket stor och etablerad idrottsförening i Sverige

Leila Eriksson Eddaoui (representant mindre föreningar), två år.
Egen presentation: Utbildad inredningsarkitekt och projektledare som jobbat med stora hotell och restaurangprojekt i Qatar och Italien. Idag egen företagare med brinnande intresse för skapande med resultat och det ideella
föreningslivet. Vice ordförande i DIF konståkning men även engagerad mor i DIF fotboll. 

Linda Wijkström, två år.
Arbetat inom media som försäljningschef. Blev klubbdirektör i DIF Damfotboll 2003 och har med damlaget tagit 2 SM guld, 2 Cup guld och ett Champions League silver. Började arbeta centralt med damfotboll 2010 och är generalsekreterare för EFD. Arbetar mycket med kvinnliga
nätverk, både inom idrotten och övriga samhället.

Sedan tidigare invalda:
Ulf Grunander vald på två år (representant för hockeyn)
Petra Wester vald på två år
Stefan Alvén vald på två år

Övrigt
På förslag från en enig styrelse föreslås Lars Erbom att väljas som hedersledamot i Djurgårdens IF Alliansförening.

Årsmöte 2019 den 13 mars

Onsdagen den 13 mars håller Djurgårdens IF alliansförening sitt traditionsenliga årsmöte.

Onsdagen den 13 mars håller Djurgårdens IF alliansförening sitt traditionsenliga årsmöte på Skansen och bjuder härmed in medlemföreningarna att delta.

Årets program:

18.00 Samling vid Djurgårsstenen på Skansen – inklusive tal.

19.00 Årsmöte på Restaurang Soliden, Skansen.

19.45 Prisutdelning till välförtjänta medarbetare i DIF-föreningarna inklusive priset till Årets Djurgårdare som utses av Sällskapet och Årets Ungdomsstipendiat.

20.30 Gemensam middag på Restaurang Soliden
Meny: Hjortterrin med blandat förrättsgodis samt dessert och kaffe.
Pris för middagen är 350 kr/pers (enbart deltagande under årsmötet är gratis). Observera att anmälan är obligatorisk.

Anmäl deltagande till anna.bengtsson@dif.se i ett mejl och skriv antalet personer och ifall ni ämnar deltaga i middagen. Betalning sker till Djurgårdens IF Alliansförening, bankgiro 161-1524.

Alexander av Jochnick årets Djurgårdare

”Många betydelsefulla insatser”

Alexander av Jochnick med den tidigare prisvinnaren Bosse Andersson, sportchef i Djurgården Fotboll.

Sällskapet Gamla Djurgårdare hyllar varje år en medlem i Djurgårdens föreningar för en insats värd att uppmärksamma. För 2017 har utmärkelsen tilldelats Alexander av Jochnick, som har gjort många betydelsefulla insatser som ordförande och inom nätverket DNA. Inte minst färdigställande av Djurgårdens nya värdegrundsarbete och tillika ledstjärna hur vår förening skall tänka, agera och ledas framåt.