Uttalande med anledning av överfall

Uttalande med anledning av överfallet på förtroendevald i Djurgården Boxning

Djurgårdens Boxning har drabbats av en händelse då en förtroendevald funktionär överfallits i anslutning till sitt hem. Eftersom att det inte går att utesluta att misshandeln har ett samband med offrets uppdrag i DIF boxning uttalar Djurgårdens IF sitt stöd för DIF Boxning och den förtroendevalde.

Samtidigt vill vi belysa frågans vikt för hela den svenska idrottsrörelsen. Kampen för föreningsdemokrati och medlemsinflytande är central för den ideella idrottens överlevnad.

Som rapporterats i media överfölls och misshandlades ordföranden i Djurgårdens boxnings valberedning i tisdags kväll. När denne anlände till sitt hem efter ett träningspass i boxningslokalen trängde flera svartklädda, maskerade män sig in i hans port och sparkade brutalt ner honom bakifrån innan misshandeln fortsatte då han låg ner.

Vi vet ännu inte motivet till misshandeln och en polisutredning pågår. Skulle det visa sig att överfallet har att göra med offrets roll som förtroendevald i Djurgården Boxning, och att det är ett försök att påverka valberedningens arbete eller medlemmars rätt att själva forma sin förenings framtid, så är detta ett angrepp inte bara på Djurgården Boxning utan på hela Djurgårdens IF och i förlängningen också på hela den svenska modellen med en medlemsstyrd, demokratisk och öppen föreningsidrott.

Djurgårdens IF kommer aldrig att ge vika för påtryckningar, hot eller våld. Vi står starka och enade bakom Djurgården Boxning. Om vi viker undan nu finns en risk att den föreningsdemokratiska processen, på vilken svensk idrott vilar, långsamt urholkas. Vi vädjar till hela den svenska idrottsrörelsen, myndigheter och beslutsfattare att stötta oss i denna viktiga kamp.

Samtidigt vill vi tacka för det stöd Djurgården Boxning och Djurgårdens IF fått av Polismyndigheten och Riksidrottsförbundet, samt inte minst från alla de aktiva och supportrar som de senaste dygnen på olika sätt visat sin solidaritet med Djurgården Boxning.

Den misshandlade valberedningsordföranden mår efter omständigheterna väl. Verksamheten inom Djurgården Boxning är för närvarande pausad och lokalen stängd efter beslut i Djurgården Boxnings styrelse.

Eventuella frågor besvaras av undertecknad på 0736-40 40 34.

Andreas von der Heide Ordförande, Djurgårdens IF.

Annons
%d bloggare gillar detta: