Protokoll från årsmötet 13 mars 2019

Alliansstyrelsens ordförande Lars Erbom, hälsade samtliga närvarande välkomna. Innan årsmötesförhandlingarna inleddes hölls en tyst minut för alla djurgårdare som lämnat oss under det gångna verksamhetsåret. Särskilt uppmärksammades DIF fäktnings legendariske ledare/ hedersledamot, Oscar ”Oscis” Bernadotte som avled i november förra året.

1. Årsmötet befanns behörigt utlyst.
2. Samtliga föreningar förutom Bandy, Bowling och Brottning var närvarande.
3. Dagordningen godkändes.
4. Till ordförande för mötet valdes föreningens hedersordförande Jan-Peder Norstedt.
5. Till sekreterare för mötet valdes Kjell Nordin från DIF Supporters Club.
6. Till justeringsmän valdes Henrik Berggren och Anders Ragvald.
7. Pelle Kotschack informerade om arbetet med Alliansens hemsida. En god förebild är fotbollens hemsida. Arbetet fortgår enligt plan. En glädjande informationen från Pelle var
om den varumärkesmätning som genomfördes hösten 2018. Denna visade att skölden, bland klubbmärken, är stolt tvåa i Sverige.

Efter dennes föredragning var det dags för information från några av föreningsmedlemmarna:

BASKET: Ordförande Johan Cidvall informerade om framgångarna under spelåret 2018/19. Laget är vid protokollets tillkommande obesegrat och kommer, om tillstånd gives, att spela i Basketligan nästföljande säsong. Framtidsutsikterna bedöms vara mycket positiva.

BOXNING: Henrik Bromfeldt informerade om verksamhetsåret som har varit mycket starkt. Medlemsantalet har ökat och är i skrivande stund dryga åttahundra. De sportsliga
framgångarna resulterade under SM-boxningen i fem guld, fyra silver och fem bronsmedaljer. Den bästa klubben under tävlingsdagarna.

CYKEL: Anders Ragvald informerade om nästa stora evenemang, Stadiongirot som genomförs söndagen den 5 maj. Två distanser körs, 24 alt 48 km.

FÄKTNING: Vice ordförande Angelika Gyllenhoff informerade om ett mycket framgångsrikt verksamhetsår där vi tog SM-guld i lagvärja för herrar och samma valörer för både damer och herrar på juniorsidan. Vidare tog Sonja Löfgren det individuella guldet för juniorer.

HOCKEYN: Ordförande Kaarel Lehiste informerade om herrlagets med beröm godkända 2018. Tyvärr var damsidan mindre framgångsrika. I mars 2019 står herrlaget inför
slutspelet. Damerna har spelar klart för säsongen och tar nya tag inför nästa säsong.

DIF KAMPSPORT: Styrelseledamoten Patrik Asplund, som tilldelades priset ”årets peppare” på Idrottsgalan, berättade om verksamheten. Hans fokus i sektionen är
integrationsarbete i projektet Skolträffen. Detta i samarbete med stiftelsen Goodsport.

ANDREAS VON DER HEIDE tog därefter vid och informerade om Alliansens värdegrundsarbete, vilket är en verklig kraftsamling. Ambitionen är att kvalitetssäkra sektionernas arbete där spetskvalité och breddsatsning ska gå hand i hand. En kartläggning av det långsiktiga lokalbehovet tillmäts också stor vikt. Vidare informerade Andreas om den ledarskapsakademi som skall formas de närmsta två åren. Här kommer fokus ligga på frågeställningarna om vilka utbildningskrav och certifieringar som kommer att erfordras.

FOTBOLLEN: Bosse Andersson avslutade så genomgångarna med en kortare beskrivning om våra nyförvärv och återvändare.

8. Alliansens revisor Anders Lindberg läste upp revisionsberättelsen.
9. Balansräkningen fastställdes och godkändes.
10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
11. Till ordförande för ett (1) år valdes Andreas von der Heide
12. Till ledamot för två (2) år:
Alf Johanson (fotbollen)
Mats Caneman
Leila Eriksson Eddaoui (mindre föreningar)
Linda Wikström
Tidigare invalda:
Ulf Grunander (ishockeyn) två (2) år
Petra Wester två (2) år
Stefan Alvén två (2) år
13. Till valberedning valdes:
Som ordförande Lars Erbom för en valperiod av ett år.
Övriga ledamöter som också valdes för en valperiod av ett år:
Göran Tidström,
Lars-Erik Sjöberg
Angelika Gyllenhoff
14. Till revisorer valdes:
Anders Lindberg
Nicklas Bergström
Lars Parling (suppleant)
15. Medlemsavgifterna beslöts lämnas oförändrade.
16. Inga övriga ärenden föreslagna av styrelsen förelåg.
17. Övrig fråga:
På förslag från Andreas von der Heide, från en enig styrelse, valdes Lars Erbom till
Hedersledamot i Djurgårdens IF Alliansförening.
18. Ordförande Jan-Peder Norstedt förklarade mötet avslutat och tackade samtliga deltagare.

Vid protokollet:

Kjell Nordin, sekreterare och Jan-Peder Norstedt, hedersordförande.

Annons
%d bloggare gillar detta: