Grönt ljus för DIF Innebandy

DIF Innebandyförening klarar efter förhandling nya regler från Innebandyförbundet om positivt kapital.

DIF Innebandyförening klarar efter förhandling nya regler från Innebandyförbundet om positivt kapital.

Äntligen kunde en komplicerad ekonomisk tvist avslutas med en uppgörelse mellan Innebandystyrelsen och Innebandyföreningens förre ordförande Kjell-Åke Grandin. I egenskap av förhandlingsledare vill vi från Alliansstyrelsen tacka bägge parter för den ackordsuppgörelse som parterna undertecknade den 14 december. Utan denna uppgörelse hade föreningen stått inför en direkt obeståndssituation. VI tackar Kjell-Åke Grandin vill vi tacka för de stora ekonomiska eftergifter han accepterad i denna och tidigare uppgörelser. Innebandystyrelsen vill vi tacka för det idoga arbete man under 2017 och 2018 lagt ner för att sanera ekonomin. Detta för att klara Innebandyförbundets regel om att alla elitklubbar i Svensk Innebandy skall äga ett positivt eget kapital per sista april 2019. Stora besparingsåtgärder har genomförts men utan denna sista pusselbit i ackordsuppgörelsen med Kjell-Åke hade det inte gått att rädda föreningen från obestånd. Så återigen stort tack till bägge parter för den träffade uppgörelsen.

När nu Innebandyföreningen kommer att kunna redovisa ett positivt eget kapital i kommande årsbokslut öppnas möjligheter att satsa på framtiden. Det kommer givetvis att krävas fortsatt hårt arbete för att säkerställa och utveckla den position man nu uppnått. Det är kanske värt att i sammanhanget notera att det inte bara är vår Innebandyförening utan även många andra Innebandyföreningar i Sverige som brottas med svåra ekonomiska problem.

Djurgårdens IF
Alliansstyrelsen

 

Annons
%d bloggare gillar detta: