Föreningen

Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningens förslag till ny styrelse i Djurgårdens Alliansstyrelse 2018

Valberedningens förslag till ny styrelse i Djurgårdens Alliansstyrelse 2018.

Lars Erbom föreslås väljas som ordförande på ett år.

Alf Johansson, utses av fotbollen, föreslås väljas som ledamot på ett år, då han övertar Ellinor Perssons plats. Ellinor avgår ur styrelsen då hennes situation har blivit alltför betungande.

Ulf Grunander, utses av hockeyn, föreslås väljas som ledamot på två år.

Petra Wester förslås väljas som ledamot på två år.

Stefan Alvén förslås väljas som ledamot på två år.

Andreas von der Heide är vald ytterligare ett år.

Angelika Gyllenhoff har bett att få avgå på grund av för hög arbetsbelastning.

Valberedningen föreslår årsmötet att lämna Angelikas plats vakant, då beskedet kom så sent att
valberedningen inte ansåg sig ha tillräcklig tid att hitta ersättare. Dessutom representerar Angelica övriga föreningar (utom fotboll och hockey), varför valberedningen anser att dessa föreningar bör ges möjlighet att lämna in förslag. När valberedningen anser sig ha en kandidat till plasten, kan styrelsen adjungera in den personen, som därmed kan påbörja styrelsearbetet fram till nästa årsmöte.

Till revisorer föreslår vi Nicklas Bergström och Anders Lindby som ordinarie och Lars Parling som revisorssuppleant.

Stockholm 2018-02-18
Lars-Erik Sjöberg, Göran Tidström, Per Darnell

%d bloggare gillar detta: